ردکردن این

سول در زبان مازنی، روشنایی و مشتق از واژه ی سو به معنای روشن است. سولده نام قدیم شهر نور و به تعبیری سرزمین خورشید است. خانواده سلده با انتخاب این نام و نگاهی دوباره به زندگی، تاملی بر زندگی بومی دارد. نور و درنگ فرصتی برای اندیشیدن و اصلاح زندگی و باز تعریفی از کیفیت مبتنی بر داشته های خویشتن است.

سلده متولد خانه ای با قدمت شصت سال در قلب نور است، خانه ای که مدفون شده بود زیر بوته های تمشک اما بلندای سقفش در کنار درختان تنومند نارنج و پرتقال دلبری می کرد. از این رو نام سلده به معنای سرزمین خورشید، انتخابی شد تا به رخ کشد روشنایی فرهنگ و تاریخ و بلند نظری را و در قالب کافه عجین شود با د لهای اهل دل.

 

سلده و موسیقی و دمنوش در هم آمیختند و هفتگانه ی نخست سلده زاده شد. هفت دمنوش با نام های برگرفته از هفت دستگاه موسیقی و طبق رسم نانوشته سلده برای هر دمنوش خورشیدی برآمده از دل تاریخ ایران طلوع کرد.