ردکردن این

هفت دمنوش سلده

سلده و موسیقی و دمنوش در هم آمیختند و هفتگانه ی نخست سلده زاده شد. هفت دمنوش با نام های برگرفته از هفت دستگاه موسیقی و طبق رسم نانوشته سلده برای هر دمنوش خورشیدی برآمده از دل تاریخ ایران طلوع کرد.

دمنوش شور

چای چوپان، کاکوتی، سرخارگل، سیب

با یک جهان عشق

120000 تومان
مشاهده دمنوش

دمنوش ماهور

زعفران، چای سیاه، گزنه، به

با یک جهان عشق

120000 تومان
مشاهده دمنوش

دمنوش همایون

چای روزل، بهار نارنج، گل سرخ، هل، چای سیاه

با یک جهان عشق

120000 تومان
مشاهده دمنوش

دمنوش نوا

گل گاوزبان، سمبل الطیب، لیمو، سیب، دارچین

با یک جهان عشق

120000 تومان
مشاهده دمنوش

دمنوش سه گاه

رزماری، پونه، سوسنبر، زنجبیل، دارچین

با یک جهان عشق

120000 تومان
مشاهده دمنوش

دمنوش چهارگاه

هل، یاسمین، بهار نارنج، چای سبز، به لیمو

با یک جهان عشق

120000 تومان
مشاهده دمنوش

دمنوش راست پنجگاه

آویشن، بابونه، دارچین، اسطوخودوس، چای سبز

با یک جهان عشق

120000 تومان
مشاهده دمنوش